Skolkampanjen Läsrörelsen

Skolkampanjen Läsrörelsen för ut läsupplevelser till skolor och daghem runtom i Finland.

Nyheter

21.01.2019
Företag och samfund: Påverka genom att stöda barns och ungas läsning
18.01.2019
Valda skolor
21.12.2018
Många ansökningar från svenska skolor

Beställ nyhetsbrev