Uppgiftsbank

Använd fritt innehåll och tips i din undervisning. Här hittar du inspirerande material för läs- och skrivundervisning.
Läsagenter
Småbarnsfostran
Åk 1–2
Åk 3–4
Åk 5–6
Åk 7–9
Gymnasiet
Yrkesskolor
Nyheter

05.06.2019
Kampanjen har nu kommit i mål
02.05.2019
Läsrörelsen i skolan kommer till Pargas
19.03.2019
Biblioteken ansluter sig till Läsrörelsen!

Beställ nyhetsbrev