Uppgiftsbank

Använd fritt innehåll och tips i din undervisning. Här hittar du inspirerande material för läs- och skrivundervisning.
Småbarnsfostran
Åk 1–2
Åk 3–4
Åk 5–6
Åk 7–9
Gymnasiet
YrkesskolorNyheter

21.01.2019
Företag och samfund: Påverka genom att stöda barns och ungas läsning
18.01.2019
Valda skolor
21.12.2018
Många ansökningar från svenska skolor

Beställ nyhetsbrev