Läsrörelsen i skolan kör i gång i Lahtis den 17.10

Kampanjen Läsrörelsen i skolan kör igång i Mokulla, Lahtis, den 17.10. Tubaren Miklu och författarna Roope Lipasti och Magdalena Hai deltar i hela skolans festival.

Om den nuvarande utvecklingen fortsätter kommer en tiondel av de elever som börjar skolan i år att ha en bristfällig läskompetens när de slutar grundskolan. Intresset för läsning är litet. Därför behövs Läsrörelsen.

Bakom Läsrörelsen står sakkunniga inom fältet, samlat i ett Läskunnighetsforum. Forumet publicerade hösten 2018 sitt förslag för hur man kan utveckla läskunnigheten och läsning som hobby. Redan nu görs mycket värdefullt arbete för läsning och vi strävar efter att samla det till en gemensam Läsrörelse.

De som uppträder i kampanjen Läsrörelsen i skolan berättar om sin egen läsning, vad läsningen betyder i hens liv och om författarens och tubarens arbete. Syftet är att få fram att läsning behövs i båda jobben, och att böckerna finns också för ungdomarna.

Efter evenemanget Läsrörelsen i skolan fortsätter skolan läsa stjärnförfattarens böcker med stöd av sakkunnigas läsutmaningar och uppgifter. Under hela skolåret fortsätter ett mångsidigt läsarbete. Läsrörelsen i skolan ordnas i 40 skolor runtom i landet. Nästan 200 författarbesök görs, läs- och skrivverkstäder och andra jippon arrangeras. Skolorna uppmanas läsa högt under morgonsamlingar eller i klasserna, utmana andra skolor, föräldrar eller företag att delta i Läsrörelsen. Målsättningen är att alla barn i Finland ska ha läst eller hört en hel bok i slutet av året.

Läsrörelsen har satts igång av instanser som Läscentrum, Äidinkielen opettajain liitto, Föreningen för ordkonstundervisning i Finland, Barnboksinstitutet, Finlands biblioteksförening, Bibliotekskanalen, Finska Kulturfonden och Utvecklingsprogrammet Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI) vid Helsingfors universitet. Fortbildningsprogrammen för undervisningsväsendet och småbarnsfostran i Jyväskylä, Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg stöder Läsrörelsen.

Nyheter

21.01.2019
Företag och samfund: Påverka genom att stöda barns och ungas läsning
18.01.2019
Valda skolor
21.12.2018
Många ansökningar från svenska skolor

Beställ nyhetsbrev