Företag och samfund: Påverka genom att stöda barns och ungas läsning

Skolor i hela landet behöver konkret stöd i sitt arbete för att förbättra läskunnigheten.

Mer än 800 skolor ansökte om att få komma med i projektet Läsrörelsen i skolan.

Av ansökningarna framgår det att det finns ett stort behov av lässtimulerande verksamhet: ”Vi tar väldigt gärna emot hjälp i arbetet att framhålla läsningens betydelse och hjälp att tända läsgnistan. Vi tar med glädje emot all tänkbar hjälp”, skriver en lärare i motiveringen varför hen vill att hens skola ska bli antagen. Det är Undervisnings- och kulturministeriet som finansierar Läsrörelse-kampanjen, men finansieringen räcker bara till sammanlagt 200 evenemang.

Hundratals skolor runtom i landet behöver konkret hjälp med läskunnighetsarbetet. Vi utmanar nu företag och organisationer med i Läsrörelsekampanjen för att stöda barns och ungas läsning. Också en liten satsning har effekt på barns läsiver. Om ni stöder Läsrörelsen i skolan kan vi ordna författarbesök, lässtimulerande verkstäder eller skaffa barn- och ungdomsböcker till skolorna. Vi hjälper er gärna att hitta en skola i områden nära er verksamhet. Det vär lätt att delta, Läscentrum står för alla praktiska arrangemang.

Det finns flera möjligheter att delta på:
Bokpaket (20 böcker) 300 euro.
Författarbesök (för 25-150 barn eller ungdomar) eller läsverkstad (för 25-50 barn/ungdomar) 350-500 euro.
Ett lässtimulerande event med en kändis i sällskap med en författare, ca 3000 euro.

Det finns företag som redan anslutit sig till Läsrörelsen i skolan. Finlands Näringsliv  EK vill stärka barnens basfärdigheter som läskunnigheten, därför donerade EK sina julkortspengar, 5000 euro, för att stöda Läsrörelsen i skolan. Donationen gör det möjligt att uppmuntra mer än 1500 barn att ta tag i en bok.

Kom med och stöd finländarnas läskunnighet!

Läscentrums Fem fakta om barns och ungdomars läsning

Ta kontakt
Emmi Jäkkö, Lukukeskus
Projektchef
tfn 050 563 8998
emmi.jakko@lukukeskus.fi

 

Nyheter

05.06.2019
Kampanjen har nu kommit i mål
02.05.2019
Läsrörelsen i skolan kommer till Pargas
19.03.2019
Biblioteken ansluter sig till Läsrörelsen!

Beställ nyhetsbrev