Många ansökningar från svenska skolor

Av de här 800 skolorna var 105 svenskspråkiga.

Läsrörelsen i skolan för ut läsglädje till alla skolor i Finland! Mer än 800 skolor ansökte om att få ta del av läsevenemang, författarbesök och verkstäder. Av de här 800 skolorna var 105 svenskspråkiga.

På basen av ansökningarna ordnas det redan nu lyckade jippon och kampanjer för att befrämja läsning bland eleverna. Här finns en uppsjö idéer och innovationer om hur man kan få med böcker och läsning i elevernas vardag. Samtidigt är det tydligt att oron för elevernas minskade intresse för läsning är påtaglig i många skolor. Därför erbjuder Läsrörelsen i skolan metoder och idéer för hur man kan öka intresset för läsning under hela året. Vi delar med oss av de bästa tipsen. Många skolor har läsveckor, läsraster eller till och med temaår med läsning

Läsrörelsen nådde lärare i hela Finland, vi fick ansökningar från Pyttis till Korpo och Karleby och Nuorgam. Under läsåret 2018-2019 kommer Läscentrum att ordna 40 skolevenemang, 60 författarbesök och 100 verkstäder, på svenska kommer det att ordnas sex skolevenemang, femton verkstäder och tio författarbesök. Skolevenemangen hålls av en läsambassadör känd från offentligheten tillsammans med en stjärnförfattare. De här uppmuntrar eleverna att ta tag i en bok och börja läsa. På elevernas önskelista på läsambassadörer finns till exempel republikens president Sauli Niinistö.

Orsakerna till att man nu tar tag i läsningen är det minskade intresset. Klyftan mellan goda och svaga läsare växer och särskilt i skolor med elever från många olika länder och med olika hemspråk ber man om draghjälp. Lärarna söker stöd i läsande förebilder som kan visa nyttan med läsning för barnen och ungdomarna.

Nyheter

21.01.2019
Företag och samfund: Påverka genom att stöda barns och ungas läsning
18.01.2019
Valda skolor
21.12.2018
Många ansökningar från svenska skolor

Beställ nyhetsbrev